Gıda Güvenliği

Kalite yolculuğunda yaptığımız çalışmalarla merkezimiz ve şubemizde:

 • Müşterilerimiz için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
 • İnsan Sağlığı için ISO 22000/HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • Çalışanlarımız için OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi,
 • Dünyamız için 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
 • Memnuniyetimiz için ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.
Gıda Güvenliği

Akdeniz Hatay Sofrası ve Hatay Gurme, kaliteyi sürdürme ve sektöründe öncü bir firma olmanın sorumluluğu ile mutfaklarında, satınalmadan, servis sonuna kadar tüm süreçlerde, sektördeki en yüksek kalite’yi sağlamak amacıyla çok özel tedbirler ve uygulamalarla çalışmaktadır.

 • Bu sistemler, tüm işletmelerimizi kapsayacak şekilde belgelenmiştir. Sistemlerimiz, akredite denetim firmalarınca her yıl denetlenmektedir.
 • Tüm işletmelerimizde uygulanmakta olan Yönetim Sistemlerimizin etkinliği Hijyen&Kalite Yönetim Departmanında görevli Gıda Mühendisimizce periyodik olarak denetlenmektedir.
 • Gıda ve Kalite yönetim sistemlerinin uygulamadaki etkinliğinin ölçüldüğü bu denetimlerde temel felsefe “ sürekli iyileştirme ” olup, denetimler bir eğitim süreci olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Denetimler sırasında dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğinin izlenebilirliği için personelin ellerinden ve kullanılan ekipmanlardan sürekli numuneler alınmaktadır.
 • Denetim sonuçları yöneticilerle paylaşılarak iyileştirme yöntemleri belirlenmekte ve sonuçlar birlikte takip edilmektedir.
 • Gıda Güvenliği, Toplam Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında sürekli eğitimler verilmektedir.
 • Güvenli Gıdanın Kaliteli hammadde ile temini esasıyla kaliteyi benimseyen tedarikçi firmaları ile çalışılmaktadır. Hammadde güvenilirliği, sürekli denetim ve analiz yöntemleri ile Hijyen Kalite Yönetim departmanımız tarafından sürekli izlenmektedir.
 • Depolarımıza gelen her ürünün kabul kriterlerine uygunluğu, deneyimli ve eğitimli yöneticilerimiz tarafından kontrol edilir. Depolarımız, sıcaklık, etiket, FİFO, ambalaj vb. konularda günde en az iki defa kontrol edilir.
 • Üretim planlamasında yine gıda güvenliği esasıyla planlama yapılır.
 • Çiğ sebze ve meyveler ayıklama işleminden sonra, mevsime ve ürününe göre en az 3 ila 5 kere yıkama makinesinden geçirilir daha sonra dezenfekte edilir, durulanır, soğuk ortamda muhafaza edilir.
 • Kızartmalık yağ konusu son derece önemlidir ve hassasiyetle izlenmektedir. Atık yağlar bir yasal zorunluluk olarak lisanslı aracı kurumlara teslim edilmektedir.
 • Personelimizin kişisel hijyeni en önde gelen konumuzdur. Bu nedenle, yarım saat arayla el yıkama, günde en az altı defa eldiven değiştirme, günde en az iki defa kıyafet yenileme, kolluk, maske kullanımı, detaylı sağlık taramaları rutin işlemlerimizdir.
 • Kullandığımız ekipmanlar, çalışma tezgahları, ayak havuzları günde üç defa dezenfekte edilmektedir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde Nilco ürünleri kullanmaktayız.
 • Yemeklerimiz pişme, sevkiyat ve servis öncesinde sıcaklık ve duyusal kontrollerden geçirilmektedir.
 • Sevkiyat öncesi ve servis öncesinde günlük tüm riskli gruptaki yemek çeşitleri, kullanma ve içme suyundan alınan numuneler merkezimizde +4°C’lik dolaplarda 72 saat boyunca saklanmaktadır. İhtiyaç halinde, numuneler bağımsız akredite laboratuarlarda analiz ettirilmektedir.
 • Tüm temizlik- dezenfeksiyon işlemeleri, depolarda yapılan kontroller, girdi kontrol sonuçları, yemek pişirme- hazırlık basamakları, yemeklere yapılan kontroller ilgili personel tarafından kayıt altına alınarak geriye dönük olarak izlenebilirlik sağlanmaktadır.
 • Hammaddeden son ürüne kadar olan tüm süreçlerde kaliteyi sağlamayı ve sürdürmeyi, maksimum müşteri memnuniyetini hedeflemekteyiz.